Iwo G±sowski jest młodszym bratem profesora G±sowskiego, dziedzicem rodowego maj±tku we wsi Bejgoła. Jest to mężczyzna o niepozornej posturze i niskim wzro¶cie, charakteryzuj±cy się tubalnym, basowym głosem, budz±cym grozę w każdym słuchaczu. Nosi kruczoczarn±, l¶ni±c± i niezwykle imponuj±c± brodę, któr± farbuje, aby ukryć siwiznę.

Powierzonym sobie maj±tkiem zarz±dza nieudolnie, doprowadzaj±c go do stopniowej ruiny. Z zamiłowania jest matematykiem i od wielu lat żyje złudn± nadziej±, że rozwi±że pewn± matematyczn± tezę, za któr± otrzyma wielotysięczn± nagrodę, wyznaczon± przez niemiecki uniwersytet. Prowadzi chaotyczny tryb życia, całe noce spędzaj±c na liczeniu i ¶pi±c w dzień. Najczę¶ciej chodzi z ponur± min±, roztargniony, uważaj±c się za geniusza. Do historycznych zamiłowań brata podchodzi lekceważ±co. Nie interesuje się sprawami przyziemnymi i nieustannie marzy o sławie. Niew±tpliwie jest mężczyzn± inteligentnym, ponieważ to wła¶nie on odczytuje informację, któr± Ada¶ ukrył w li¶cie, napisanym na ż±danie złodziejaszków.

Przełomowym momentem w życiu Iwa G±sowskiego jest rozmowa z bratem, który u¶wiadamia mu, że przez swoj± nieroztropno¶ć zaprzepaszcza rodowe dziedzictwo, na które pracowało wiele uczciwych pokoleń i żyje marzeniami, które maj± nikł± szansę na realizację. Pan G±sowski przestaje malować swoj± brodę i niszczy swoje wyliczenia. Iwo G±sowski jest postaci± pozytywn± i wzbudzaj±c± sympatię.

10 zdań, które pomogą Ci zatrzymać chłopaka przy sobie!                               
trajkotki.pl                                                    
                                                                                                     Dowiedz się więcej
1  Wanda G±sowska – charakterystyka postaci
2  ciekawostki
3  Szatan z siódmej klasy - streszczenie szczegółoweKomentarze
artykuł / utwór: Iwo G±sowski – charakterystyka postaci


  • Iwo GAsowski- niedoszły marematyk,żył w swoim własnymswiecie,zpatrzony w siebie swójwlasny przedmiot nauczania,roztargniony,szalony,żyje marzeniami,ktore maj± nikł± szansę na spełnienie
    ola (www.olka1280 {at} wp.pl)Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóĽnieniem)


Imię:
E-mail:
Tytuł:
Komentarz:
 

Tagi: