Wanda jest jedyn± córk± Iwa i Ewy G±sowskich. Uczy się w szkole w Wilnie, gdzie spędza większo¶ć czasu, do domu wracaj±c głównie na wakacje. Jest to panna smukła, wysoka, wyróżniaj±ca się urod±, o fiołkowych oczach i drobnych, zawsze roze¶mianych ustach. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie wrażenie robi na młodych mężczyznach, choć nie można nazwać jej kokietk±.

Ta niezwykle dziewczęca panienka okazuje się odważn± i niezwykle siln± osob± – to wła¶nie ona przynosi do domu omdlałego Adasia. Przez profesora G±sowskiego nazywana jest „koz±”. Stryjaszka traktuje pobłażliwie i z miło¶ci±, do rodziców odnosi się z szacunkiem i wyrozumiało¶ci±. Adama podziwia za m±dro¶ć i bezgranicznie ufa w jego detektywistyczne umiejętno¶ci. Z czasem ów podziw przeradza się w miło¶ć, a zakochana Wanda staje się płaczliwa i cał± swoj± uwagę skupia na Cisowskim. Panna G±sowska niew±tpliwie wzbudza sympatię i jest postaci± pozytywn±.

10 zdań, które pomogą Ci zatrzymać chłopaka przy sobie!                               
trajkotki.pl                                                    
                                                                                                     Dowiedz się więcej
1  Jak Ada¶ odnalazł zaginione sto złotych - opis
2  Artyzm powie¶ci Kornela Makuszyńskiego
3  Szatan z siódmej klasy - streszczenie szczegółoweKomentarze
artykuł / utwór: Wanda G±sowska – charakterystyka postaci
  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóĽnieniem)


  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz:
   

  Tagi: