Paweł G±sowski był profesorem historii w szkole, do której uczęszczał Ada¶ Cisowski. Był to mężczyzna w podeszłym wieku, o siwej, bujnej czuprynie, srebrzystej brodzie i dużych, jasnych oczach o wiecznie zdziwionym wyrazie. Chodził ubrany w
„strój z surowego płótna, niepokalanej biało¶ci, chociaż tak przedziwnie skrojony, że mógłby służyć Barbarossie za worek pokutny u bram Canossy”
.

Profesor G±sowski uczył od trzydziestu lat i czuł się coraz bardziej zmęczony prac±. W¶ród uczniów słyn±ł z tego, że nauczał historii według własnej, trudnej do zrozumienia metody. O postaciach, które cenił, opowiadał z zapałem, a szczególnym uwielbieniem darzył napoleona Bonaparte. Z kolei w stosunku do tych, których warto¶ć dziejow± lekceważył, był wyj±tkowo twardy, zawzięty i nieustępliwy.

Cech± wyróżniaj±c± staruszka było roztargnienie. Zdarzało się, że podczas wykładu zamy¶lał się i długo wpatrywał w jeden punkt. Nie pamiętał nazwisk swoich uczniów i często mylił ich imiona. Przez młodzież był szczerze lubiany za dobre, gołębie serca, poczciwo¶ć i łagodno¶ć. Chłopcy uważali go za „najzacniejszego człowieka pod słońcem”, zupełnie niezdolnego do zemsty. Nigdy też nie skarżył się i nie był m¶ciwy, a z osi±gnięć swych podopiecznych w dziedzinie historii był dumny.

W stosunku do brata starał się być wyrozumiały, choć z trosk± i niepokojem obserwował, jak ich rodowy maj±tek popada w ruinę. Często też wspierał rodzinę finansowo, spłacaj±c długi. Z Adasiem Cisowskim, którego podziwiał za zdolno¶ć logicznego my¶lenia i jednocze¶nie obawiał się go, nazywaj±c szatanem, poł±czyła go szczera sympatia i swoista przyjaĽń.

Profesor G±sowski to postać barwna, niezwykle pozytywna, wnosz±ca do powie¶ci komizm i wzbudzaj±ca sympatię i szczery u¶miech.

10 zdań, które pomogą Ci zatrzymać chłopaka przy sobie!                               
trajkotki.pl                                                    
                                                                                                     Dowiedz się więcej
1  Czas i miejsce akcji Szatana z siódmej klasy
2  Jak Ada¶ rozwi±zał zagadkę, zwi±zan± z dworem państwa G±sowskich - opis
3  ciekawostkiKomentarze
artykuł / utwór: Profesor G±sowski – charakterystyka postaci
  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóĽnieniem)


  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz:
   

  Tagi: